Menu
Molens

De Nieuwe Molen – Sinderen

Aan de rand van de gemeente Oude IJsselstreek staat bij het dorp Sinderen aan de Keurhorsterweg de Nieuwe Molen. Een maalderij uit 1926 met een rijke geschiedenis.

Al in 1650 besloten de graven Van den Bergh en Van Limburg Stirum tot de bouw van een korenmolen op de Keurhorsterheide te Varsseveld op de grens van hun bezittingen, de heerlijkheden Bergh en Wisch. De Keurhorster of Nieuwe Molen werd een pachtmolen en de molenaar moest dan ook pacht aan beide heren betalen. In 1652 werd de molen in gebruik genomen. Deze houten achtkantige bovenkruier werd al in 1671, vermoedelijk vanwege bouwkundige gebreken, afgebroken en vervangen door een houten standerdmolen.

In 1875 werd de molen verkocht aan de pachter Johannes Colenbrander. Inmiddels was er ook een rosmolen, een molen waarvan het maalwerk door een paard wordt aangedreven, bij de molen gebouwd. de rosmolen werd aan het einde van de 19e eeuw gesloopt. Tot 2007 zou de Nieuwe Molen in het bezit van de familie Colenbrander blijven.

In 1900 werd een hulpmaalderij bij de molen gebouwd, opdat men niet meer volledig van de wind afhankelijk zou zijn. Het maalwerk met één koppel maalstenen werd aangedreven door een petroleummotor. Aan deze maalderij werd de nog bestaande bakkerij gebouwd.

Na de gereedkomen van de huidige maalderij werd in 1926 de oude standerdmolen afgebroken. Het maalwerk van deze nieuwe maalderij werd aangedreven door een dieselmotor, destijds een uiterst moderne techniek. In 1933-’34 werden een houten loods en kantoor aangebouwd. In 1937-’37 werd de motorkamer vernieuwd en de bakkerij, waar roggebrood werd gebakken, uitgebreid. In de vernieuwde motorkamer werd een nieuwe Thomassen dieselmotor geplaatst, die nu nog altijd aanwezig is.

In 1981 werden de bedrijfsactiviteiten beëindigd. Schaalvergroting in de landbouw en gebrek aan opvolging waren de oorzaak. In de negentiger jaren is de maalvaardigheid van de maalderij weer hersteld. In 1999 is de Nieuwe Molen een Rijksmonument geworden. In 2007 nam de Stichting Maalderij De Nieuwe Molen van de familie Colenbrander over met als doel de opstallen en maalderij voor het nageslacht te bewaren.

De Nieuwe Molen is op diverse dagen in het jaar geopend en werkend te bezichtigen. Voor openingstijden kunt u zich tot de website wenden,

Locatie:

De Nieuwe Molen
Keurhorsterweg 5
7065 BS Sinderen

Website: www.maalderijdenieuwemolen.nl