Menu
Achterhoek / Molens / Nieuws

St. Martinusmolen

In 1855 is de molen gebouwd aan de pas aangelegde weg van Zeddam naar Didam (de huidige Wilhelminastraat). De molen is gebouwd in opdracht van Derk Kempers uit Wehl. Op het oog lijkt de molen op een verhoging te staan, maar niets in minder waar. De molen is in feite vanaf de grond opgebouwd en pas daarna aangevuld met aarde. Immers moest men wel bij de wieken kunnen komen.

De molen behoort tot het type beltmolen. De St. Martinusmolen vangt voldoende wind vanwege de hoge bouw. Effectief kan de molen draaien en productie leveren. De molen is maar liefst 160 jaar oud. Tevens is de molen in 1962 en 1980 gerestaureerd. Een uitvoerige restauratie heeft plaatsgevonden in het najaar van 2007.

Eigenaren

Hendrik Meijer was de eerste molenaar. Hij had de molen tot 1872 in bezit. Hierna is de molen regelmatig van eigenaar gewisseld. Onderstaande lijst vertoont de eigenaren:

 • Th. Kempers ( 1855 – 1872)
 • H. Wissink ( 1872 – 1875)
 • J.F. Ketels ( 1875 – 1912)
 • G. Ketels ( 1912 – 1917)
 • W.A. Senders ( 1917 – 1922)
 • A.F. Senders ( 1922 – 1924)
 • W.M. Willemsen ( 1924 – 1927)
 • wed. W.M. Willemsen ( 1927 – 1933)
 • Firma H. Rietberg ( 1933 – 1951)
 • W.Th. Strijbosch ( 1951 – 1961)
 • Strijbosch & Zn bv ( 1961 – 1997)
 • Strijbosch holding ( 1997 – 2004)
 • Laris Wonen en Diensten ( 2004 – 2016)
 • Plavei 2016 – heden

Het gebruik als graanmalerij en graan- en meelhandel bracht onvoldoende inkomsten binnen. Willem Strijbosch is naar aanleiding hiervan gestart met de verkoop van brandstof met name steenkool. Vanaf 1953 is de handel uitgebreid met olie. De molen stond sinds 1977 stil vanwege zakelijke en persoonlijke tegenslagen.

Vrienden van de Molen

Op verzoek van de gemeente Didam is in 2004 Laris Wonen & Diensten eigenaar geworden van de molen. De stichting is blij met de verwerving van de molen door Laris. Hierdoor is de restauratie versneld en is de molen behouden.

Laris Wonen & Diensten bleef na de afronding van de restauratie eigenaar van de molen. Voor gebruik werd de molen beschikbaar gesteld aan de Didamse gemeenschap. Het beheer nam de Stichting Sint Martinusmolen in handen en zij stellen zich verantwoordelijk voor de exploitatie ervan.

Restauratie in 2007

Laris Wonen & Diensten heeft in 2007 initiatieven genomen om met de opstelling van een restauratieplan, bestek en aanbesteding de restauratie van de molen te realiseren. De gerestaureerde molen is in november 2007 feestelijk in gebruik genomen.

Stichting Sint Martinusmolen

Burgemeester Peters nodigde in 2002 een aantal inwoners van de gemeente uit om zich in te spannen voor het behoud van de molen. De gemeente heeft woningbouwvereniging Plavei Wonen en Diensten verzocht om het eigendom van de molen te verwerven. Bovendien stelt de woningbouwvereniging zich garant voor restauratie.

De stichting werd op 7 april 2007 opgericht. Hieronder worden de doelstellingen van de stichting vertoond:

 • Het ondersteunen van de restauratie en instandhouding en het doen draaien van de molen.
 • Het verwerven van de fondsen voor het realiseren van deze doelstellingen en voor het exploiteren van de molen.
 • Het bevorderen van de belangstelling van de Didamse bevolking voor molens.

Plavei is als eigenaar van de molen ontvanger van subsidies van het Rijksmonumenten Fonds. Tevens is de eigenaar verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de molen. Echter, draagt de stichting zorg voor het dagelijks onderhoud en reparaties.

Rondleiding

Er wordt tijdens de rondleiding verteld over de geschiedenis en de werking van de molen. Bezoek na het maken van de rondleiding het museum. Het museum is gevestigd in het voormalige, aangebouwde pakhuis. In het museum worden materialen, onderdelen en historische gereedschappen van de molen tentoongesteld.

Bezoek aan de molen

Elke zaterdag kan de molen worden bezichtigd. Een van de drie molenaars of een vrijwilliger geeft een rondleiding door de molen. Naast de rondleiding door de molen kunt u een bezoek brengen aan de molenwinkel. U vindt de molenwinkel in de romp van de molen. In de winkel kunt u molen gerelateerde producten aanschaffen.

Alleen onder begeleiding van een volwassene krijgen kinderen tot 12 jaar toegang tot de molen.

Prijzen

 • Een bezoek aan de molen is gratis.
 • Scholen: € 25,00 per klas *
 • Bedrijven en gesubsidieerde instellingen: € 35,00 per groep

* Leerlingen van basisscholen zijn vanaf groep 4 welkom.

Openingstijden

 • Elke zaterdag: 09:00 – 16:00 uur

Incidenteel kan op afspraak op andere tijden de molen worden bezocht. U kunt hiervoor een afspraak maken via het contactformulier of per mail via stmartinus@chello.nl.

Locatie

St. Martinusmolen
Molenhoek 17a
6942 EW Didam
Tel: 06 – 238 256 96
E-mail: info@martinusmolen.nl
www.martinusmolen.nl