Menu
Achterhoek / De Liemers / Molens / Montferland / Nieuws

Zeddamse molens

In het Montferlandse dorp Zeddam staan drie molens. De molens heten De Grafelijke Korenmolen, De Rosmolen en Korenmolen de Volharding. Alle drie de molens worden hieronder belicht. Mocht u Zeddam bezoeken, vergeet dan niet om een bezoek aan de molens te brengen.

De Grafelijke Korenmolen

De molen behoort tot de bezittingen van Huis Bergh. De molens van Bergh waren in bezit van de heren Van den Bergh. De heren hadden het wind- en maalrecht op hun grondgebied. Het wind- en maalrecht hield in dat de heren alleen molens op hun grond mochten bouwen. Bovendien waren de bewoners verplicht om hun graan daar te laten malen. Echter, verwierven de heren in 1486 hun graventitel.

De korenmolen is in 1974 en in 1990 grondig gerestaureerd. De restauraties konden plaatsvinden door de financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Provincie Gelderland. Wist u dat de molen in de Top 100 van de Nederlandse monumentenlijst staat?

Deze molen werkt nog steeds. Tevens behoort de molen tot de oudste gemetselde molens van West-Europa. De molen werd voor het eerst genoemd in 1451. In dit jaar verklaarde Willem van den Bergh om jaarlijks een malder rogge en een malder mout te schenken aan het Gasthuis te Bergh. In 1904 is de molen verkocht aan de molenaar. In 1929 heeft Jan Herman van Heek de molen teruggekocht. Hij heeft de meest noodzakelijke herstellingen laten uitvoeren om ondergang van de molen te voorkomen.

Entreeprijs

  • Volwassenen: € 1,00 p.p.
  • Kinderen t/m 12 jaar: € 0,50 p.p.

Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.

  • Groepsrondleiding met een gids: € 2,50 p.p.
  • Groepsrondleiding voor kinderen t/m 12 jaar: € 1,00 p.p.

Locatie: Bovendorpsstraat 14, 7038 EC Zeddam.

De Rosmolen

De molen is de oudste werkende windmolen van Nederland. In 1546 is de molen gebouwd als stenen gebouw. Het gebouw stond er eerder als houten gebouw. De molen zal waarschijnlijk tegelijk (of vlak na) de Grafelijke Korenmolen zijn gebouwd. De Rosmolen diende als alternatief voor de Grafelijke Korenmolen. De molen werd met name gebruikt wanneer er te weinig wind was om de molen te laten draaien. Wist u dat de molen werd aangedreven door paarden? Deze aandrijving zorgde ervoor dat er toch gemalen kan worden.

Tijdpad van de molen

  • 1546: De molen is ontstaan.
  • 1866: De rosmolen werd in dat jaar verkocht en afgebroken.
  • 1974: In dit jaar werd de molen opnieuw gebouwd.
  • 2003: De Universart werd opgericht.

De Universart: in 2003 is de Universart opgericht. Het doel is om kennis bij mensen met betrekking tot kunst te vergroten. Tegenwoordig wordt de molen gebruikt voor exposities van kunst en cultuur.

Locatie: Bovendorpsstraat 21, 7038 CH Zeddam.

Korenmolen de Volharding

De korenmolen is een windmolen, type beltmolen. De molen bekleedde de functie korenmolen. In 1891 is de molen gebouwd. Het gevlucht en de staart werden in 1941 van de molen verwijderd. De kap werd in 1963 hersteld. De molen onderging in 1979 een algehele restauratie.

Werking van de molen: deze molen wordt aangedreven door windkracht. De wieken hebben de vorm van een zeeg. Het hekwerk van de wiek heeft een gebogen vorm. Hierdoor kan de wind mooi afglijden. Aan een gietijzeren as zitten de wieken. Naast de wieken zit aan deze as een groot houten tandrad. Het rad wordt ook wel het bovenwiel genoemd. Het bovenwiel drijft een grote balk aan. Deze balk draait de rest van de molen aan. Wist u dat het luiwerk het takelsysteem is? Met het takelsysteem kunnen zakken graan naar boven worden gehesen. Meel kan ermee naar beneden worden gezakt.

Locatie: Vinkwijkseweg 15, 7038 EP Zeddam